Skills

Elevator Pitchen

Door middel van elevator pitchen is het mogelijk om snel een idee over te brengen in een zeer kort tijdperk, dit is ook gedaan in ons project en het resultaat is een product, wat de oplossing op mijn pitch was.

Probleem analyse

In leerjaar 2 hebben wij geleerd hoe je een probleem moet analyseren, en hebben dit ook toegepast in bijvoorbeeld Project C. Er zijn verschillende methodes, maar wij hebben in dat project voor de 6w methode gekozen omdat deze een algemene omschrijving geeft van het probleem.

Interviewen

Bij het vak Skills heb ik geleerd om te kunnen interviewen volgens verschillende soorten interviewschema's, ook heb ik de theorie over de verschillende soorten interview vragen geleerd zodat ik weet wanneer ik welk soort vraag  moet implementeren in het schema.

Testen

Ook heb ik geleerd hoe je goed kan testen. Dit kan door middel van een vooropgezet testplan, hierdoor zijn bij de testen de resultaten te vergelijken en kunnen er conclusies uit worden getrokken.

Scrum

Bij het vak skills heb ik geleerd om scrum toe te passen in projecten. Hierbij maakt men gebruik van user-stories, product backlog en verschillende sprint backlogs. Elke tijdsperiode noemt men een sprint en daarin werkt men aan een release van het product. Verder zijn er verschillende meetings in en rondom een sprint. Dit zijn de sprint planning, sprint review, sprint retrospective en de daily scrum.